KATEDRA PSYCHOLOGII
UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY
im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ
W KRAKOWIE 

SOCJOTERAPIA

STUDIA PODYPLOMOWE

              

Kierownik Studiów Podyplomowych 
dr Agnieszka Lasota

Katedra Psychologii
Uniwersytet Pedagogiczny
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
ul. Podchorążych 2
30-084 Kraków

telefon: 12 662 6229
fax: 12 637 2243

socjoterapia

Pragniemy poinformować, że rozpoczęły się zapisy na kolejną edycję Studiów Podyplomowych na kierunku Socjoterapia, która rozpocznie się październiku 2018 r. Dokumenty można składać w sekretariacie Katedry Psychologii, pok. 348.

Z dniem 1 października 2017 r. ruszyła kolejna edycja Studiów podyplomowych z Socjoterapii ( na rok akademicki 2017/2018), prowadzona w Katedrze Psychologii UP.

Szczegółowy plan zjazdów przewidzianych w pierwszym semestrze dostępny jest w zakładce "Harmonogram".

Studia odbywają się w Krakowie w Katedrze Psychologii UP.

Studia te dają pełne przygotowanie do organizowania grup i prowadzenia samodzielnych zajęć socjoterapeutycznych z dziećmi i młodzieżą ujawniających zaburzenia zachowania, w różnego typu placówkach oświatowych i wychowawczych.

Skierowane są do osób, które chciałyby uzyskać przygotowanie do umiejętności stosowania różnych form socjoterapii wykorzystywanych w rozwiązywaniu sytuacji trudnych dzieci i młodzieży lub / i  udoskonalić swoje umiejętności interpersonalne i psychoedukacyjne w pracy zawodowej. 

Trzysemestralne studia podyplomowe dają nie tylko wiedzę i umiejętności teoretyczne, ale nastawione są głównie na zdobywanie praktycznych umiejętności i kompetencji. Dlatego w dużej mierze program studiów oparty jest na zajęciach o charakterze warsztatowym i treningowym. 

                                                                                        Serdecznie zapraszam

                                                                       Kierownik Studiów Podyplomowych

                                                                                         dr Agnieszka Lasota